4.00(2 Ratings)

ສ້າງເວບໄຊທ໌້ງ່າຍໆດ້ວຍ WordPress

08h
20

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ: ພາສາລາວ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສຸດ

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່…
- ຂ້ອຍຕ້ອງການມີເວັບໄຊທ໌້ຂອງຂ້ອຍເອງເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
- ເຄີຍໃຊ້ເວບໄຊທ໌ຫລືpage ແລ້ວບໍ່ແຕ່ຕອບສະໜອງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງ
- ຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງເວບໄຊທ໌ແຕ່ບໍ່ສາມາດຂຽນໂຄດໄດ້
- ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຈ້າງຄົນໃຫ້ສ້າງເວບໄຊທ໌ເພາະມັນມີລາຄາແພງ.
- ຄອດນີ້ຈະສອນວິທີການສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານເອງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງໄດ້.
WordPress ແມ່ນຊຸດໜຶ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາເວບໄຊທ໌ຂອງ Contents Management System (CMS) ເຊິ່ງມີຫລາຍກວ່າ 40% ຂອງເວບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກໃຊ້ WordPress ໃນການສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ.
WordPress ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງຂອງໜ້າເວັບແລະເນື້ອຫາໃນໜ້າເວບໄຊທ໌. ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວິທີການຂຽນເວັບ.ຫຼືໂຄດເພື່ອສ້າງເວບໄຊທ໌ຫລື blog ຂອງທ່ານເອງ.
ຫຼັງຮຽນຈົບທ່ານຈະສາມາດສ້າງເວບຂອງຕົນເອງໄດ້
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ Wordpress
1. ໃຊ້ງົບປະມານນ້ອຍ
2. ມີ Plugin ຫລວງຫລາຍ ໃຫ້ດາວໂລດ Free
3. ສ້າງເວັບໄດ້ງ່າຍດາຍ
4. ອອກແບບໄດ້ສະດວກ
5. ໃຊ້ເວລາສ້າງເວັບບໍ່ດົນ
6. ສາມາດໂຫຼດ Themes ໄດ້
7. ງ່າຍໃນການອັບເດດ
8. ອື່ນໆ...

ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນ?

 • ພາກທີ1: ແນະນຳພື້ນຖານເວບໄຊທ໌້ ແລະ Wordpress
 • ພາກທີ2: ລົງມືສ້າງເວບໄຊທ໌້ດ້ວຍ Wordpress
 • ພາກທີ3: ສ້າງເວບບໍລິສັດຂອງທ່ານເອງ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບໃຜແດ່?

 • ນັກຮຽນຮູ້ນັກສຶກສາ - ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາການພັດທະນາເວບໄຊທ໌ດ້ວຍຕົວເອງເພື່ອນຳໄປໃຊ້ງານຕົວຈິງໃນອະນາຄົດ
 • ຜູ້ປະກອບການ - ຜູ້ທີ່ມີອົງກອນຫລືທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ແລະຕ້ອງການສ້າງໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງອົງການຫລືອົງການໃດໜຶ່ງເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທາງການເຊື່ອຖືໄດ້, ທັນສະໄໝ
 • ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ - ຕ້ອງການສ້າງເວບໄຊທ໌ສຳລັບຂໍ້ມູນບໍລິສັດ.ເອົາເຄື່ອງມືທີ່ວ່ອງໄວ,ງ່າຍ,ບໍ່ຕ້ອງການການເບິ່ງແຍງຫຼາຍ
 • ຜູ້ສ້າງເວບໄຊທ໌ - ຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂງ່າຍໆສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເວບໄຊທ໌ສຳລັບລູກຄ້າທັງສອງສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ ແລະຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່

ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ເພື່ອຮຽນ

 • 1. ອິນເຕີເນັດ
 • 2. ຄອມພິວເຕີ,ແທັບເລັດ ຫຼື ສະມາດໂຟນທີ່ເຊື່ອມອິນເຕີເນັດ
 • 3. TVທີ່ສາມາດເຊື່ອມອິນເຕີເນັດ
 • 4, ຕ້ອງມີຄອມພິວເຕີຕົນເອງເພື່ອທົດສອງສ້າງ

ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນ

 • 1. VDO
 • 2. E-Book

ບົດຮຽນທັງໝົດ

21 Lessons08h

ຕອບແບບສອບຖາມກ່ອນຮຽນ

ແບບສອບຖາມກ່ອນເລີ່ມຮຽນ00:00:00

1. ແນະນຳພື້ນຖານເວບໄຊທ໌້

2. ລົງມືສ້າງເວບໄຊທ໌້ດ້ວຍ Wordpress

3. ສະຫຼູບ

Free

ກ່ຽວກັບອາຈານສອນ

ພວງແກ້ວ

ອາຈານສອນ

- ປີ 2006 ສຳເລັດການສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ, - ປີ2012ສຳເລັດການສຶກສາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, - ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ: Cloud Computing, Database Management And Web Programming,Advanced Web TechnologyແລະInformation Security, Drone Kit making - ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ 6 ປີ ທີ່ Data Center ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ - ປະຈຸບັນເປັນອາຈານສອນ ໄອທີ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
4.83 (12 ratings)

6 Courses

262 students

ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ເບີ່ງຄືນ

4.0

Total 2 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
1 rating
2
0 rating
1
0 rating

Good job

test

Want to receive push notifications for all major on-site activities?